header banner
Default

De kosten van het Ethereum-netwerk zijn afgelopen maand met 153 procent gestegen - BLOX | Nieuws


In de afgelopen maand zijn de kosten voor onchain-transacties op het Ethereum-netwerk aanzienlijk gestegen, zo valt te lezen op Bitcoin News. Op 1 april bedroegen de kosten per transactie 4,65 dollar. Dit terwijl de gemiddelde kosten momenteel 0,0064 ether of 11,80 dollar per transactie bedragen. Het gaat om een stijging van 153% in slechts dertig dagen.

Kosten blijven relatief hoog

VIDEO:

De protocolkosten op het netwerk zijn ook gestegen, van 2,13 dollar per transactie op 1 april naar 0,003 ether of 5,49 dollar per transactie momenteel. Dit komt neer op een stijging van 157 procent. Deze stijging van transactiekosten is opvallend, omdat deze is opgetreden na de implementatie van de Shapella-upgrade op 12 april.

Tijdens de eerste tien dagen na de upgrade verwerkte het Ethereum-netwerk meer dan een miljoen transacties per dag, met uitzondering van 16 april. De transactievolumes zijn sindsdien echter onder de grens van een miljoen gebleven en liggen gemiddeld tussen de 800.000 en 900.000 transacties per dag. Ondanks deze daling van het aantal transacties blijven de kosten van sommige transacties op het Ethereum-netwerk relatief hoog. Zo kost het verzenden van een ERC20-token bijvoorbeeld 7,50 dollar per transactie. Dit terwijl een Opensea-verkoop 9,93 dollar per transactie en een Uniswap-transactie 25,58 dollar per transactie kost.

Arbitrum overtreft Ethereum-netwerk

VIDEO:

Opvallend is dat sinds de implementatie van de Shapella-upgrade, het Ethereum-netwerk twee schaaloplossingen van de tweede laag (L2) heeft, namelijk Arbitrum en Optimism. Arbitrum overtreft momenteel het Ethereum-netwerk met dagelijks tussen de 1,1 miljoen en 1,5 miljoen transacties sinds Shapella. Optimism daarentegen heeft tussen de 240.000 en 550.000 transacties per dag heeft geregistreerd sinds de upgrade. De gemiddelde kosten per transactie op Arbitrum bedragen 0,368 dollar, terwijl de gemiddelde kosten op Optimism iets hoger zijn, namelijk 0,682 dollar per transactie.

In de afgelopen 14 dagen is de marktwaarde van Ethereum met 12,7 procent gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ondanks deze daling blijft het op één na grootste digitale activum in termen van marktkapitalisatie 1,4 procent hoger dan in de vorige periode van 30 dagen.

Sources


Article information

Author: Andrea Smith

Last Updated: 1702631403

Views: 1178

Rating: 4.7 / 5 (68 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Andrea Smith

Birthday: 1959-03-26

Address: USS Green, FPO AP 37984

Phone: +3860100635059090

Job: IT Consultant

Hobby: Chess, Camping, Photography, Tea Brewing, Card Collecting, Robotics, Sailing

Introduction: My name is Andrea Smith, I am a priceless, bold, unguarded, audacious, Adventurous, treasured, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.