header banner
Default

Verrassend: China groen licht voor crypto bezit na verbod


Foto: Ms. Li/Shutterstock

In China geldt al een aantal jaar een markante situatie voor investeerders in cryptocurrencies. Het is sinds september van 2021 namelijk officieel verboden om te handelen in crypto en om te doen aan crypto mining, wat ook op dit moment nog geldt. Maar dit zegt niets over het bezit van digitale activa. Een Chinese rechter heeft besloten dat dit juist volkomen legaal is.

Chainlink (LINK) koersdaling naar groene koopzone verwacht 02/09/2023

Bezit van cryptocurrencies is legaal in China

Dat schrijft het lokale mediakanaal 0Daily op basis van een inmiddels offline gehaald officieel bericht van één van China’s ‘People’s Courts. Of het gaat om China’s hooggerechtshof of om een lagere rechtszaal is niet duidelijk.

In ieder geval vindt de rechter dat cryptocurrencies voor Chinese inwoners behandeld moeten worden als eigendom en dus niet illegaal zijn. Dat betekent dat het bezit van crypto in China wordt beschermd door de wet. Wel geldt voor criminaliteit dezelfde wetten als voor de rest van de Chinese financiële wereld, net zoals in de rest van de wereld. Of dit betekent dat ook het hooggerechtshof en de Chinese Communistische Partij (CCP) het hiermee eens zijn is ook nog niet bekend.

Advertisement

China steeds meer open voor crypto

Wel is duidelijk dat zelfs China langzaam maar zeker warm loopt voor cryptocurrencies. Zo is een aanzienlijk deel van alle blockchain-patenten wereldwijd Chinees. Blockchain wordt zelfs al actief gebruikt door Chinese bedrijven. Non-fungible tokens (NFT’s) zijn er bovendien erg populair, die niet onder het handelsverbod lijken te vallen.

Verder blijkt dat Chinese staatsbedrijven gewoon blootstelling hebben aan de crypto-industrie, alhoewel dit via Hong Kong gebeurt en niet vanaf het Chinese vasteland. Binnen China zelf geldt nog altijd dat crypto exchanges zoals Binance sinds 2021 geblokkeerd worden door China’s ‘Great Firewall’.

Toch blijkt dit niet zo’n groot effect te hebben op de bevolking. Chinese gebruikers vormen namelijk het grootste deel van het handelsvolume op Binance, ondanks dat het nog altijd verboden is om te handelen in crypto. Misschien was dit waarom het nieuws dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) Binance heeft aangeklaagd te zien was op Chinese staatstelevisie.

Post Views: 431

Sources


Article information

Author: Paul Gutierrez

Last Updated: 1703102161

Views: 1224

Rating: 4.3 / 5 (80 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Paul Gutierrez

Birthday: 2009-01-29

Address: 3319 Pamela Landing Apt. 386, Lake Brendanview, HI 05996

Phone: +3912964115692496

Job: Article Writer

Hobby: Fishing, Origami, Sailing, Robotics, Soccer, Tennis, Playing Guitar

Introduction: My name is Paul Gutierrez, I am a candid, dear, receptive, fearless, capable, esteemed, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.